MUDr. Veronika Křivská

 • vystudovala 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze – FN Motol
 • atestace z oboru Dětské lékařství (2014)
 • atestace z oboru Praktické lékařství pro děti a dorost (2015)
 • 5 let praxe na lůžkových odděleních včetně odd. novorozeneckého a JIP - dětská oddělení v Opavě, Novém Jičíně a na Klinice dětského lékařství ve Fakultní nemocnici v Ostravě
 • od r. 2015 dětské středisko

MUDr. Eliška Křivská

 • vystudovala Lékařskou fakultu v Olomouci
 • 1. atestace z Pediatrie (1980)
 • 2. atestace z Pediatrie (1987)
 • 13 let dětské oddělení v Opavě
 • 25 let praxe na dětských střediscích v Moravskoslezské kraji, od r. 1996 zde

Jana Stříbná 

 • registrovaná zdravotní sestra